Strzelno

Wodociągowa wieża ciśnień.

Nadal eksploatowana.

 

Zdjęcia wykonane w kwietniu 2010 r.

  Powrót

Stara pocztówka z około 1910 roku:

 

 

I zdjęcia wykonane w styczniu 2005 r.: